share

ทำไมตต้อง ISO9001:2015 มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร ?

Last updated: 14 Mar 2024
249 Views
ทำไมตต้อง ISO9001:2015 มีความสำคัญกับองค์กรอย่างไร ?

หลายคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า "ISO" ซึ่งมาจากคำว่า "International Organization for Standardization" อันเป็นมาตรฐานรับรองสากดที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยจะแบ่งย่อยมาตรฐานด้านต่างๆ ตามแต่ละอุตสาหกรรมออกไปตามตัวเลขเช่น ISO 9001:2015 ก็จะหมายถึงการรับรองคุณภาพด้านการจัดการขององค์กร

คุณภาพด้านการจัดการขององค์กรคืออะไร มีผลอะไรต่อการผลิตเครื่องสำอาง ทำไมต้องผลิตกับโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ทำไมต้องเลือกผลิตกับโรงงานมาตรฐาน ISO

 1. ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้สินค้า และบริการที่มีมาตรฐาน
  โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จะมีการรักษาคุณภาพของสินค้า และบริการให้ดีอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า เพราะสิ่งที่จะเป็นปัจจัยหลักให้ผ่านการรับรอง ISO นั้นนั่นก็คือการสร้าง และรักษามาตรฐานนั้นๆ ไว้ได้ นอกจากนี้โรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จะมีการตรวจติดตาม และประเมิณความสามารถขององค์กรทั้งจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานอื่นๆ จากภายในองค์กรเองอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้จึงมั่นใจได้ว่า ถ้าอยากได้สินค้า และบริการที่มีมาตรฐานดีไม่มีตก ต้องเลือกโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO เป็นต้น
 2. ลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญเสมอ
  หนึ่งในข้อกำหนดการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 นั้นคือการให้ความสำคัญกับลูกค้า ด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจได้เลยว่าเมื่อคุณมาเป็นลูกค้าของเรา คุณจะเป็นบุคคลสำคัญเสมอ
 3. ได้รับบริการที่รวดเร็ว ตรวจสอบได้
  นโยบายหลักที่ต้องปฏิบัติตามสำหรับองค์กรที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 ก็คือ
  - การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  - มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน
  - บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  ด้วยนโยบายนี้ทำให้การทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมคุณควรเลือกใช้บริการโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001
 4. ทุกกระบวนการมีผู้ดูแลงานชัดเจน ตามมาตรฐานการจัดการ
  สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีมาตรฐาน ISO 9001 จะมีการกำหนดผู้ดูแลงานที่ชัดเจนว่ากระบวนการในขั้นตอนการผลิตต่างๆ ใครคือผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะสามารถจัดการปัญหาระหว่างกระบวนการได้ทันท่วงที
 5. มีการวิเคราะห์ และประเมินผล
  เป็นหนึ่งในกระบวนการของระบบบริหารงานคุณภาพโดยให้องค์กรมีการวิเคราะห์ และประเมิณผลเพื่อให้สามารถมองเห็นข้อบกพร่องที่ผ่านมา และทำเนินการวางแผนในการปรับปรุงในปีถัดๆ ไปซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่ได้ร่วมมาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ เพราะสามารถมั่นใจได้ว่าคู่ค้าของตนมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือนคู่ค้าลงทุนเท่าเดิมแต่ได้รับการบริการ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง
ISO 20000-1 : มาตรฐานงานบริการด้าน IT สำหรับองค์กรในโลกยุคดิจิตอล [ Part I ]
ที่ผ่านมา การบริหารบริการ IT (IT Service Management) ของแต่ละองค์กรมักจะขึ้นอยู่กับ IT Manager หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ซึ่งส่วนมากต่างก็บริหารงานไปตามวิธีการที่ตนเองคิดว่าดีที่สุด โดยนำเอาประสบการณ์ที่เคยได้รับในอดีตมาผนวกกับการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ลักษณะดังกล่าวนี้จึงไม่ต่างไปจากการลองผิดลองถูก และบ่อยครั้งที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจสอบความโปร่งใส และประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย IT ได้ ส่งผลให้ฝ่ายบริหารไม่ทราบถึงปัญหา รวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และบริการ IT ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในฝ่าย IT ก็มักจะส่งผลกระทบถึงการให้บริการ IT ขององค์กรเสมอ เนื่องจากบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่นั้นไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานที่เป็นอยู่เดิม จึงต้องใช้เวลาในการศึกษางานเป็นระยะเวลาหนึ่งกว่าจะสามารถบริหารบริการ IT ให้เข้าที่เข้าทางได้
31 May 2024
การปรับตัวของ ISO ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ยงตาม ISO 14001:2015 คือ กระบวนการการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร
24 May 2024
ISO 27001:2022 ช่วยธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างไร
ในยุคที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญ และความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญ ISO 27001:2022 เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) ที่แข็งแกร่ง และเชื่อถือได้ ซึ่งนำมาสู่ประโยชน์หลายประการ ดังนี้
17 May 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy