MEGA Certification

 GMP Codex 

          GMP Codex ถือกำเนิดขึ้นจาก หน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ Codex ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางด้านอาหาร จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice หรือ GMP ขึ้นมา ซึ่งในที่นี้เรียกว่า จีเอ็มพี สากล หรือ GMP Codex ที่เรารู้จักกันนั่นเอง หรือที่ผู้เขียนชอบเรียกว่าGMP ภาคสมัครใจ ครับ ก็คงคล้ายๆกับประกันภัยภาคสมัครใจนั่นแหล่ะครับ ที่เวลาเราจะต่อภาษีรถยนต์ต้องถูกบังคับทำ พรบ. (GMP อย.) แต่ต้องทำประกันภัยชั้น 3(GMP Codex),ประกันภัยชั้น 2(HACCP) หรือ ประกันภัยชั้น 1(ISO22000) เพิ่มเติมนั่นแหละครับ เพื่อความอุ่นใจของตัวเราเองและผู้ร่วมใช้ท้องถนน ในที่นี้อาจหมายถึงคู่ค้าของเราหรือประเทศที่เราจะส่งออกครับ (ขออนุญาตเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับ)


          โดยทางคณะกรรมาธิการ Codex ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทั่วโลก GMP จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย มาจากคำภาษาอังกฤษคือ General Principle of Food Hygiene ซึ่งเมื่อนำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติแล้ว และผ่านการตรวจรับรองโดยบุคคลที่สามหรือสถาบันผู้ให้การรับรอง (Accreditation) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้ว จะทำให้ลูกค้าในระดับสูงขึ้นหรือในระดับสากลให้การยอมรับสินค้าเพื่อนำเข้าหรือวางจำหน่าย


          ในประเทศไทย GMP ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 หรือประมาณ 23 ปีมาแล้ว ในลักษณะของโครงการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร โดยให้ผู้ผลิตที่สมัครใจนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตาม ซึ่งมีผู้ผลิตหลายรายให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จนประสบความสำเร็จในการปรับปรุง พัฒนาสถานที่ผลิต จนได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว


          ต่อมาเมื่อผู้บริโภค มีความต้องการอาหารที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผนวกกับความจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี และกระแสการค้าของโลก เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปรับกระบวนการควบคุมอาหารให้สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว


          จึงทำให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ต้องนำหลักเกณฑ์ GMP มาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป็นกฎหมาย ระบุไว้ใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 139 พ.ศ. 2543 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา หรือที่เราคุ้นเคยกันในนาม GMP อย. หรือ GMP กฎหมาย นั่นเอง


          โดยผู้ผลิตอาหารรายใหม่และรายเก่าที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้ยื่นขอผลิตอาหารรายใหม่ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ทันที ส่วนผู้ผลิตรายเก่าผ่อนผันให้ 2 ปี เพื่อปรับปรุงสถานที่ผลิตใหม่ ซึ่งกำหนดให้ภายในปี 2546 ผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้น สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษตามกฏหมาย


หลักการของระบบ GMP Codex

          จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคารระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิตระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และHygiene) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค.


ทำไมต้องมีระบบ GMP Codex


1.ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ และความน่าเชื่อถือจากผู้นำเข้าหรือผู้บริโภค ทำให้วางจำหน่ายในตลาดได้กว้างขวางขึ้น


2.ทำให้สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตของสินค้าชนิดนั้นๆได้


3.เมื่อเกิดปัญหา หรือพบข้อร้องเรียนด้านคุณภาพของสินค้า เช่น บูด เน่า เสีย หรือมีสิ่งปนเปื้อน จะสามารถทวนสอบกลับได้ว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากอะไร ซึ่งสามารถแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกอย่างไร แก้ไขปัญหาตรงจุดหรือต้นเหตุของปัญหา


4.เมื่อสามารถปฏิบัติได้ตรงตามข้อกำหนด จะสามารถลดการสูญเสียต่างๆได้ เช่น สินค้าเน่าเสีย เครื่องจักรเสีย สินค้าปนเปื้อน คุณภาพของสินค้าต่ำ จนทำให้เกิดการส่งคืนสินค้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดต้นทุนสินค้าที่สูงเกินความเป็นจริงทั้งสิ้น


ข้อกำหนด GMP Codex


ด้านสุขลักษณะทั่วไปมี 6 ข้อกำหนด ดังนี้


สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

4. การสุขาภิบาล

5. การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

6. บุคลากรและสุขลักษณะส่วนบุคคล

Affiliates

                    

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy